Deuken

Alle deuken in ieder deel groter dan 2 centimeter in diameter (1 euro munt) zijn niet acceptabel.
Gleedeuken zijn niet acceptabel. Een gleedeuk is een lange deuk zonder lakschade. Bijvoorbeeld veroorzaakt door iemand die met een bumper langs uw auto is gereden.

Deuken van binnen naar buiten ontstaan door het onvoldoende vast zetten van de lading of door het laden van het voertuig. Deze deuken zijn niet acceptabel.

Deuken door molest dienen gerepareerd te worden en worden niet acceptabel geacht. Bijvoorbeeld zichtbaar molest als voetstappen op de auto of door agressief gedrag gemaakte schade.

 

Acceptabel

  • Deukjes kleiner dan 2 centimeter in diameter (zie: Deurinslagen en parkeerbeschadiging); ter grootte van maximaal 1 euro munt

 

Niet acceptabel

  • Deuken groter dan 2 centimeter in diameter (groter dan 1 euro munt)
  • Deuken van binnen naar buiten
  • Gleedeuken
  • Hagelschade
  • Schade door molest

deuken1

Niet acceptabel, gleedeuk

deuken2

Niet acceptabel, deuk van binnen naar buiten

deuken3

Niet acceptabel, voetstap op dak

deuken4

Niet acceptabel, voorwerp op auto gegooid