Als onderdeel van de website van BCA, is dit schadeprotocol gemaakt voor de lessee en de lessor. De gegevens van het schadeprotocol op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over schade te verstrekken. Ze zijn bedoeld als advies. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. BCA kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. De inhoud van deze site mag niet vermenigvuldigd worden, tenzij dit door BCA is goedgekeurd.

Copyrights BCA BV