Schaderapportage

Alle schade welke tijdens de opname wordt geconstateerd wordt gerapporteerd. Autoinspectie-BCA meldt de schadesoort, de gebruikelijke reparatiemethode, geeft advies over het al dan niet uitvoeren van een reparatie en maakt een schadecalculatie. De schadecalculatie wordt beschreven op basis van bruto consumententarieven exclusief BTW.

Van alle niet acceptabele schades worden foto’s gemaakt. Ter verduidelijking wordt op de foto de plaats en, zoveel mogelijk, de grootte van de schade aangegeven middels magneetpijlen.

Niet acceptabele schade wordt in de rapportage verdeeld in verschillende incidenten. Incidenten zijn voorvallen waarbij schade aan het voertuig is ontstaan. Ieder incident staat hierbij los van een ander incident.

Richtlijnen carrosseriecontrole

Beoordeling van schade geschiedt op leeftijd en kilometerstand. Op een auto van 4 jaar oud en een kilometerstand van 160.000 kilometer mag men meer gebruikssporen verwachten dan op een auto van 1 jaar oud en een kilometerstand van 40.000 kilometer. Tevens mag men uitgaan van meer gebruikssporen indien een voertuig op een intensievere manier gebruikt wordt, denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfswagens.

Indien bij de opname van een voertuig eerder herstel wordt geconstateerd, wordt dit in het rapport vermeld. Eerder herstel wordt in het rapport apart per deel benoemd onder acceptabele schade zodat opvolging mogelijk is.

Waardevermindering (voor intern gebruik)

Bijgevoegde tabel geeft de waardevermindering als percentage van het schadebedrag weer naar rato van de leeftijd en kilometerstand van een voertuig.

 

 Leeftijd/KM-stand  0-1 1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6+
 0 – 30.000  100%  90%  85%  75%  70%  65%  60%
 30.000 – 60.000  90%  85%  80%  65%  60%  55%  50%
 60.000 – 90.000  80%  75%  70%  60%  55%  50%  45%
 90.000 – 120.000  70%  65%  60%  55%  50%  45%  40%
 120.000 – 160.000  65%  60%  55%  50%  45%  40%  35%
 160.000 – 200.000  50%  50%  45%  40%  35%  35%  30%
 200.000 >  40%  40%  35%  35%  30%  30%  25%