Autoinspectie-rapport?

Autoinspectie en autoinspectie-rapporten

  • Voor een transparant overzicht hoe een auto erbij staat is een goed autorapporten noodzakelijk.
  • Autoinspectie-BCA verzorgt (mobiele) autoinspecties op eigen locaties en op uw locatie.
  • Alle (mobiele) autoinspecties worden door met name eigen werknemers uitgevoerd.
  • Autoinspecties zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van de te verkopen auto.

Autoinspecties en auto inspectierapporten voor wie?

Autoinspecties kunnen dienen voor de volgende situaties;

Autoinspecties, wat wordt er geïnspecteerd?

  • elke autoinspectie-rapport wordt voorzien van standaard 6 foto’s
  • in het autoinspectierapport worden alle autogegevens vermeld
  • bij een autoinspectie worden alle technische mankementen genoteerd
  • ook worden alle carrosserie-schade en mogelijke reparatie methoden vermeld in het autoinspectie rapport
  • door de autoinspectie worden ook alle schaden gefotografeerd voor een goed beeld van de auto
  • elke autoinspectie wordt in 15 minuten gedaan, dus extra veel tijd om een auto te bekijken