Dashboard reparatie

Normen en criteria:

  • Boorgaatjes zijn goed te repareren
  • Bij gaten groten dan 10mm diameter dient er een nieuw kunststofdeel te worden ingelijmd of vervanging van het gehele deel