Velg reparatie

Normen en criteria:

  • De beschadigingen moeten op de uiterste rand zitten
  • Er mogen geen happen uit zijn
  • De velg mag niet verbogen zijn